Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de sulf (µg/m3) Indice specific
0-100
1
100-200
2
200-350
3
350-500
4
500-750
5
750-1250
6