Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie < 10 µm se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

 

Domeniu de concentrații pentru particule în suspensie (ug/m3) Indice specific
0-20
1
20-40
2
40-50
3
50-100
4
100-150
5
150-1200
6