Listă de întrebări

Valorile indicilor de calitate ai aerului pentru PM10 se calculează pe baza măsurătorilor automate care nu reprezintă metoda STANDARD de măsură. Majoritatea indicilor de calitate vor fi mari din cauza PM10, în special pe timpul iernii.