Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie < 2.5 µm se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru particule in suspensie PM 2.5 (µg/m3) Indice specific
0-10
1
10-20
2
20-25
3
25-50
4
50-75
5
75-800
6