Indicele specific corespunzător ozonului se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru ozon (ug/m3) Indice specific
0-50
1
50-100
2
100-130
3
130-240
4
240-380
5
380-800
6