Staţii de monitorizare

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA) cuprinde 148 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi 11 staţii mobile:

  • 30 staţii de tip trafic
  • 58 staţii de tip industrial
  • 37 staţii de tip fond urban
  • 13 staţii de tip fond suburban
  • 7 staţii de tip fond regional
  • 3 staţii de tip EMEP

Stație de tip trafic

 • evaluează influența traficului asupra calității aerului;
 • raza ariei de reprezentativitate este de 10-100m;
 • poluanții monitorizați sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5);

Stație de tip industrial

 • evaluează influența activitaților industriale asupra calității aerului;
 • raza ariei de reprezentativitate este de 100m-1km;
 • poluanții monitorizați sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații);

Statie de tip fond urban

 • evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului;
 • raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;
 • (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) si parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații).

Stație de tip fond suburban

 • evaluează influența "așezărilor umane" asupra calitații aerului;
 • raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;
 • poluanții monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații);

Stație de tip regional

 • este stație de referință pentru evaluarea calitații aerului;
 • raza ariei de reprezentativitate este de 200-500km;
 • poluanții monitorizați sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) si parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații);

Stație de tip EMEP

 • monitorizează și evaluează poluarea aerului în context transfrontier la lunga distanța;
 • sunt amplasate în zona montană la medie altitudine: Fundata, Semenic si Poiana Stampei;
 • poluanții monitorizați sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) și parametrii meteo (directia și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații);