1.Dioxid de sulf SO2

 (c) Orion europe

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros patrunzător care irită ochii și căile respiratorii.

mai multe detalii

2.Oxizi de azot NOx (NO / NO2)

 (c) Orion europe site page

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantitați variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.

mai multe detalii

3.Ozon O3

Gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros inecăcios. Se concentrează în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a"smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili.

mai multe detalii

4.Monoxid de carbon CO

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât naturală cât și antropică. Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili.

mai multe detalii

5.Benzen C6H6

Compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă.
90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier.
Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distributia acestuia.

mai multe detalii

6.Particule în suspensie PM10 si PM2.5

Particule în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid.

mai multe detalii

7. Plumb (Pb) și alte metale toxice cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni) și mercur (Hg)

Metalele toxice provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor menajere, etc. și din anumite procedee industriale.
Se gasesc în general sub forma de particule (cu excepția mercurului care este gazos).
Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lungă durată.
În cazul expunerii la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcțiile renale, hepatice, respiratorii.

mai multe detalii

8.Hidrocarburi aromatice policiclice HAP

Hidrocarburile aromatice polinucleare HAP sunt compuși formați din 4 pana la 7 nuclee benzenice.
Acești compuși rezultă din combustia materiilor fosile ( motoarele diesel) sub formă gazoasă sau de particule.
Cea mai studiată este benzo(a)pirenul. Hidrocarburile aromatice polinucleare sunt cunoscute drept cancerigene pentru om.

mai multe detalii