Hidrocarburi aromatice policiclice HAP

1.Caracteristici generale

Hidrocarburile aromatice polinucleare HAP sunt compuși formați din 4 până la 7 nuclee benzenice.
Acești compuși rezultă din combustia materiilor fosile ( motoarele diesel) sub formă gazoasă său de particule.
Cea mai studiată este benzo(a)pirenul. Hidrocarburile aromatice polinucleare sunt cunoscute drept cancerigene pentru om.

 

2. Metode de măsurare

Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea BaP este cea prevăzută în standardul SR EN 15549 - Calitatea aerului înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea concentrației de benzo(a)piren în aerul înconjurător. În absența standardelor CEN pentru prelevarea și analiza HAP se utilizează metoda descrisă în standardul SR ISO 12884 - Aer înconjurător. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice totale (faza gazoasă și particule). Prelevare pe adsorbant și filtru urmată de analiză prin cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă

3. Norms

Law no. 104 of June 15, 2011 
Polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs
Benzo (a) pyrene 1 ng / m 3 - the target value for the total content of the PM10 fraction averaged over a calendar year