Benzen C6H6

1.Caracteristici generale

Compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă.
90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier.
Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.

Efecte asupra sănătății
Substanta cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

 

2. Metode de măsurare

Metoda de referință pentru măsurarea benzenului este cea prevăzută în standardul SR EN 14662 « Calitatea aerului înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea concentrației de benzen » părțile 1, 2 și 3.

 

3. Norme

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Benzen - C6H6
Valoare limită 5 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane.
Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului