COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

  • 22 octombrie 2021 00:00
  • Admin
  •   News

COMUNICAT DE PRESĂ - MMAP continuă eforturile pentru extinderea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA)

 (c) http://www.mmediu.ro

Protecția atmosferei este un domeniu prioritar pentru asigurarea sănătății populației și a mediului înconjurător, iar calitatea aerului înconjurător ocupă un loc tot mai important în preocupările cetățenilor din România, în special a celor care trăiesc în aglomerări urbane în care  nivelul concentrațiilor de poluanți în aer este crescut.

Descarcă comunicatul

Deschide website sursă