COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

  • 06 decembrie 2018 12:00
  • Admin
  •   News

Grup de lucru organizat de Comisia Europeană în contextul verificării conformității directivelor europene privind calitatea aerului înconjurător în data de 15 ianuarie 2019 în Bruxelles, Belgia

 (c) http://www.mmediu.ro

Comisia Europeană organizează cel de-al doilea grup de lucru, în contextul verificării conformității  directivelor europene privind calitatea aerului înconjurător ,,Fitness Check of the Ambient Air Quality Directives” (Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa).

Scopul acestui grup de lucru este de a prezenta concluziile preliminare ale acestei evaluări și de a solicita un feedback final, în vederea finalizării acesteia. Întâlnirea va avea loc în data de 15 ianuarie 2019, în Bruxelles, Belgia.

Părțile interesate de a participa la acest grup de lucru trebuie să completeze un formular până în data de 10 decembrie 2018, cu mențiunea că, Comisia Europeană își rezervă dreptul de a selecta participanții.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați pagina web a evenimentelor Comisiei Europene.